Autostart script linux

Maak een script aan sudo nano start.sh

#!/bin/sh
sleep 10
cd /
cd home/pi/
sudo python ip.py &
cd /

Wijzig de rechten sudo chmod 775 start.sh

sudo crontab -e
Voeg volgende lijn toe @reboot sudo sh /home/pi/start.sh >/home/pi/logs/cronlog 2>&1

Maak een log file
mkdir logs
chmod 775 logs

Ubuntu opstartscript